Inzicht hebben in wat bezoekers precies op de website is van groot belang voor het verder vergroten van resultaat. Event tracking maakt dat we precies zien op welke links zijn geklikt. Met Google Tag Manager brengt SEO Ninja dit in kaart. Daarmee kun je per type hyperlink verschillende events triggeren. Deze triggers verrijken de data in Google Analytics, zodat de effecten van event tracking zichtbaar worden in de statistieken.

Registreren van klikken

Bij vrijwel alle projecten implementeren wij de volgende click events:

  • Klikken op e-mailadres
  • Klikken op telefoonnummer
  • Klikken op sociale netwerken
  • Klikken op externe links

De klikken op e-mailadressen en telefoonnummers zijn te kwalificeren als leads. Maak daarbij wel onderscheid in commerciële leads en interesse in specifieke vacatures.

Registreren van downloads

SEO Ninja is er geen voorstander van om downloads op de website te plaatsen. Als de opdrachtgever dat per se wil, dan registreren we die klikken op de downloads. Om inzicht te bieden welke bestanden het meest zijn gedownload, slaan we in Google Analytics ook de bestandsnamen op.

Liever marketing automation

Door het bieden van downloads loop je contact mis met prospects. Een bezoeker op een openbare website is anoniem, dus weet je niet wie interesse getoond heeft. Een goed alternatief is marketing automation toe te passen. Geïnteresseerden vullen een e-mailadres in en die wordt – uiteraard binnen de kaders van de AVG/GDPR – verwerkt in een mailinglijst. Op dat moment wordt een e-mail met daarin de download-link verstuurd. Nu weet je wie het bestand gedownload heeft en kun je de lead opvolgen. Hoe meer contactinformatie je vraagt, des te minder aanvragen. Wees hierin dus voorzichtig!

Registreren van formulier-aanvragen

Formulieraanvragen zijn waardevol en die events moeten zeker terug te zien zijn in de statistieken. Bij SEO Ninja doorlopen we de volledige site en brengen alle formulieren in kaart. Contactaanvragen, offerteaanvragen, reserveringen, terugbel-aanvragen, nieuwsbriefinschrijvingen, etc. moeten allemaal apart getriggerd worden, zodat we daarmee het onderscheid maken.

Registreren van e-commercetracking

Voor webshops is dit het meest spannende onderdeel. Als de e-commercetracking goed is ingericht, kun je in kaart brengen welke verkeersbronnen en marketingacties het meest rendabel zijn geweest.

Waardevolle rapportages opbouwen

Als event tracking in Google Tag Manager optimaal is ingericht, wordt Google Analytics verrijkt met kwalitatieve data. Met een tool als Google DataStudio kun je maatwerk rapportages opbouwen. Google Analytics is voor veel van mijn opdrachtgevers een te groot en moeilijk pakket en zij zien graag maatwerk-dashboards. Als de kliks, downloads en formulieraanvragen in de events zijn geregistreerd, kun je hiermee waardevolle dashboards opbouwen en daarmee de voortgang bewaken.