Webdevelopers zijn zich vaak onvoldoende bewust van de SEO-richtlijnen. Vooral front-end developers betrap ik op het toevoegen van veel en te grote JavaScript- en CSS-bestanden. Laten we nog maar zwijgen over afbeeldingen. Ook back-end developers ontlopen de dans niet bij het achterwege laten van caching, hosting-prestaties. Technische SEO omvat het complete plaatje van webdesign en door onze inzet verbeteren bureaus de kwaliteit van hun websites. 

Automatisch afbeeldingen optimaliseren

Bij 95% van de websites zie ik dat afbeeldingen matig geoptimaliseerd zijn. Van een opdrachtgever mag je niet verwachten om overal rekening mee te houden, dus de webdeveloper moet hierop inspelen. Bij het uploaden van een afbeelding moet deze automatisch in meerdere varianten worden opgeslagen. De HTML-code moet afbeeldingen met vaste formaten tonen. Zelfs bij een responsive webdesign zijn daar oplossingen voor in de vorm van een <picture>-tag. De browser pakt dan zelf de relevante afbeelding eruit en dat scheelt enorm in laadtijden.

Lazy loading instellen

Standaard wordt bij het openen van een webpagina alles op volgorde ingeladen. Bij lazy loading wordt de afbeelding pas ingeladen op het moment dat je op dat gedeelte van de webpagina komt. Voorzie elke afbeelding van het attribuut loading=lazy en klaar ben je. Mooie webdesigns hebben veel afbeeldingen, dus met deze techniek kun je snelle laadtijden behalen.

Bundelen, comprimeren en cachen van CSS en JS

Bij het openen van de bronbestanden zie je vaak een hele waslijst aan .css- en .js-bestanden. Bij het openen van een webpagina moeten al die bestanden stuk voor stuk worden geopend. Optimaliseer deze stap door alle .css-bestanden samen te voegen, te comprimeren (verwijderen van overbodige witruimtes en regels) en dan te cachen (tijdelijk geheugen van webserver). Dat proces ook aanbieden voor .js-bestanden. In plaats van tientallen bestanden in te laden, beperk je het tot twee grotere bestanden. Door deze geoptimaliseerde bestanden te cachen in het tijdelijke geheugen, levert dat veel tijdswinst op.

DNS-prefetchen en preloading

Bij het openen van een webpagina wil de browser vooraf al weten, welke (grotere) bestanden aangeroepen worden. Dit geldt voor afbeeldingen, CSS, script, lettertypes, externe bestanden, etc. Door het opgeven van DNS-prefetch en preload zo hoog mogelijk in de broncode (de <head>) te plaatsen, krijgt de browser alvast de kans om die bestanden in te laden. Hoe sneller dit gebeurt, des te beter dat uitpakt voor de performance.

Wees zuinig met hyperlinks

Iedereen lijkt te denken dat een groot menu gebruiksvriendelijk is. ‘Think again!’ Volgens Google mag een webpagina maximaal 150 hyperlinks hebben. Als je een groot uitklapmenu hebt en een grote hoeveelheid links in de footer, heb je nog maar weinig mogelijkheden over voor hyperlinks in de tekst. Ook tekstblokken in overzichten worden vaak verkeerd opgebouwd. Er zit een hyperlink op de titel, de afbeelding én de ‘lees meer’-link. Dit kun je simpel aanpassen door per item één hyperlink om het gehele blok te plaatsen en deze te voorzien van een “title”-attribuut met de titel van het item. Een gemiddeld overzicht bevat 10 artikelen, dus tel uit je winst.

ALT-teksten standaard vullen

Standaard dien je per afbeelding een ALT-tekst invullen. De opdrachtgever is vaak al blij dat er een afbeelding verschenen is bij het artikel. Laat staan dat er ook bij elke afbeelding zo’n alternatieve tekst moet komen. Met ALT-teksten geef je Google meer achtergrondinformatie mee over de afbeelding in relatie tot de inhoud. 

Structured data toevoegen

Zoekmachines indexeren webpagina’s en analyseren die vervolgens. Jarenlang moesten zoekmachines alles maar zelf interpreteren. Met structured data behoort dat tot het verleden. Je kunt nu precies aangeven welk type informatie wordt gebruikt en wat de onderlinge relaties zijn. Een goede implementatie van structured data maakt rich snippets mogelijk. Een rich snippet is een zoekresultaat in Google met daarin een afbeelding of het aantal reviews of prijzen en voorraden. Je stimuleert hiermee de zero click-resultaten.

SEO Ninja analyseert websites en gaat met de developer(s) aan de slag om de technische SEO te optimaliseren. Een goede technische basis is noodzakelijk. Al zijn de teksten nog zo goed geoptimaliseerd of al heb je nog zoveel backlinks; het haalt weinig uit zonder goede technische SEO. Schakel daarom SEO Ninja in.