Online marketing draait om data. Als je resultaatgericht wilt zijn, moet je weten welke informatie je uit die enorme bak aan kunt halen. Een measurementplan helpt enorm hierbij. Google Analytics, Google Search Console, Google My Business, Facebook Ads, LinkedIn Ads, et cetera leveren stuk voor stuk rapportages en als bedrijf wil je de resultaten goed kunnen beoordelen.

Definieer alle acties op jouw website

Open de homepage en breng in kaart welke acties een websitebezoeker kan uitvoeren. Denk aan klikken op een e-mailadres, klikken op een telefoonnummer, inschrijven voor de nieuwsbrief, starten van een chat, enzovoorts. Klik vervolgens door jouw website heen en schrijf alle mogelijke actie op. Vergeet ook zeker de formulieraanvragen, zoals het contactformulier, offerte-aanvraagformulier, het plaatsen van een order. Als je de complete lijst hebt, kun je aan de slag gaan met Google Tag Manager. 

Conversies aanmaken in Google Tag Manager

Google Tag Manager is een tool, waarmee je acties registreert om inzicht te krijgen in voor jou relevante data. Je kunt conversies registreren in Google Analytics, maar ook data verrijken van Google Ads, Facebook Ads, LinkedIn Ads, etc. De lijst met acties op jouw website maak je in GTM aan als triggers. Zodra iemand zo’n trigger uitvoert, activeert GTM een zogenaamd event. Bij ieder event bepaal je welke bron (bijvoorbeeld Google Analytics 4) te verrijken en geef je data mee. Aan een trigger kun je meerdere events koppelen. Dus als je contactformulier wordt getriggerd, kun je een event afvuren om een conversie in Google Analytics 4 te registreren én een event in Google Ads Conversion én een event in Facebook Ads-conversie. Bijzondere is dan wel dat al die databronnen deze events weer anders interpreteren, waardoor de statistieken van elk van die databronnen verschilt. Dit voedt natuurlijk de nodige discussies. 

Dashboard maken DataStudio

Google DataStudio is een geweldige rapportagetool. Je maakt connectie met verschillende databronnen, zodat je in staat bent om een dashboard te maken met alleen die statistieken, die jouw bedrijf interessant vindt. DataStudio biedt ingebouwde connectors (met Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, Google Spreadsheet en meer), maar je kunt ook diensten van derden gebruiken en daarmee directe koppelingen hebben met bijvoorbeeld Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google My Business, etc. Die betaalde diensten zijn flink geprijsd. 

Google Script kan helpen om geautomatiseerd data uit databronnen te krijgen en die toe te voegen aan een Google Spreadsheet. Je kunt ook handmatig maandelijks data exporteren en die dan toevoegen aan een Google Spreadsheet. Vele wegen leiden naar Rome, maar het is maar net hoeveel handwerk jij je kunt veroorloven. 

Doelstellingen vangen met getallen, tabellen en grafieken

Met een Google DataStudio-rapportage heb je mogelijkheden te over om die af te stemmen op jouw doelstellingen. Bij SEO Ninja bieden we om de eerste pagina een overzicht van alle statistieken per dienst met Google Analytics als centrale basis. Naast suffe statistieken als bezoekersaantallen en conversies gaan we daarnaast juist die getallen uitsplitsen per verkeersbron, apparaattype en doelgroep. Wij willen weten welke verkeersbronnen het meest effectief zijn. Jij wilt natuurlijk weten hoe elke geïnvesteerde euro zich verhoudt tot conversies en online omzet.

Doelen aanpassen

Inzicht hebben in statistieken geeft antwoorden maar vaak nog meer vragen. Als je weet wat goed werkt, zie je ook aandachtspunten. Bijvoorbeeld: waarom komen via Google Ads minder conversies, terwijl het organisch verkeer meer conversies behaalt met veel minder bezoekers? Dat hoeft niet per definitie slecht te zijn. Google Ads en SEO versterken elkaar en een aankoopproces gaat (vaak) niet over één nacht ijs. 

Op basis van data kun je nu doelen gaan stellen. 

  • Het vergroten van bezoekersaantallen is vaak niet interessant. Interessanter kan al zijn om de conversatieratio (verhouding van conversies in relatie tot bezoekersaantallen) van 1% te verdubbelen naar 2%. Conversie-optimalisatie heet dat met een woord mooi. 
  • Als je ziet dat de conversieratio van Pinterest heel hoog is, bekijk dan of jullie Pinterest-strategie beter kan. Plaats meer pins en experimenteer met een gesponsorde pin. Experimenteer niet één keertje als losse flodder, maar analyseer de resultaten: wat ging goed, wat kon beter en welke invalshoek heeft meer kans van slagen bij een volgende campagne. 

Afhankelijk van jouw budget zet je gericht online marketing-acties uit. Het measurementplan helpt jou om beter te bepalen welke resultaten in lijn met jouw doelstellingen liggen. Google DataStudio helpt daarin geweldig, maar met Google Tag Manager kun je de data dusdanig goed verrijken dat je daarmee nóg betere inzichten krijgt. 

Wil je hulp met het inrichten van Google DataStudio en Google Tag Manager? SEO Ninja staat tot jouw dienst.